NERVOSA (Brazil, female thrash)

NERVOSA (Brazil, female thrash)

BLACKENED LIFE AGENCY :

NERVOSA - female thrash metal from Brasil!
https://vk.com/nervosathrash
www.nervosaofficial.com

- NERVOSA "World Of Agony Tour-2017", . - , . , , Napalm Records. Nervosa , - , Slayer, Sepultura Exodus!

:
POKERFACE
( Female fronted Thrash Metal, )
https://vk.com/pfaceband
CEASELESS TORMENT
(Thrash Metal, Finland)
www.facebook.com/CeaselessTorment

- :
. ,. ,29 ,
(. : 35-87-56)
- 20.00

01

: 1 2017 ,
: 20:00
: 400
: 03:00:00
:
: 15+
: https://vk.com/nervosa_smolensk

-

. , . 29, . 1